Skip to main content

Kongsberg Hand Tools

Kongsberg håndverktøy har lange tradisjoner i Norge!
Mange års erfaring med bearbeiding og materialvalg kommer våre forbrukere
til gode i form av livstidsgaranti på material- og produksjonsfeil.